Onze Recruiters in Culemborg houden zich al meer dan 30 jaar bezig met de bemiddeling van milieu professionals. Onze mensen werken bij ingenieurs- en adviesbureaus, aannemersbedrijven en bedrijven uit de industrie. Maar ook bij diverse (semi)-overheidsinstellingen. Zij zijn werkzaam in rollen als bijvoorbeeld Veldwerker, Milieu Ingenieur, Consultant, Beleidsmedewerker of Vergunningverlener. Van MBO tot WO niveau en van Junior tot Senior: als de vacature met milieu of ecologie te maken heeft, dan vullen wij hem voor u in! Meer weten? Neem dan contact op met ons:

Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg

0345 516100
info@deltamilieu.nl

Onze vogelspecialisten in Vlissingen houden zich bezig met de monitoring van watervogels, zeezoogdieren en kustbroedvogels in het Deltagebied. Het team heeft door decennialange ervaring specialistische kennis opgebouwd over deze soorten en hun leefgebied. De verzamelde data geven een accuraat beeld van de trends en verspreiding van deze soortgroepen. Daarnaast geven zij beheeradvies aan natuurorganisaties en andere terreinbeheerders, maken historische analyses en adviseren zij beleidsmakers. Neem voor meer informatie over de inzet van ons projectteam op uw projecten contact op met ons:

Edisonweg 53D
4382 NV Vlissingen

0118 466 280
deltamilieuprojecten.nl

    Contactformulier