Senior Bedrijfsadviseur Milieu

  • Milieu
  • Milieu advies & engineering (MER)
  • 's-Hertogenbosch
  • Senior

Omgevingsrisico’s, milieueffecten en wet- en regelgeving worden steeds belangrijker en de normeringen worden strenger. Om bedrijfsprocessen optimaal te kunnen laten verlopen is het voor bedrijven van groot belang om tijdig en op een juiste wijze in te spelen op vigerende maar ook op toekomstige milieueisen. Daarnaast hebben bedrijven, ook bij uitbreiding of wijziging van hun activiteiten en bij bedrijfsverplaatsing of nieuwbouw, te maken met milieuregels (milieu)vergunningen en procedures.

Organisatie

Dit adviesbureau is een platte organisatie met zo'n 160 medewerkers. De verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie . Hier krijg jij de ruimte om je te ontwikkelen. Zij geven vorm aan ruimte in al haar verschijningsvormen én geven haar ook een functie en optimaliseren het gebruik met slimme combinaties. Die integrale visie is kenmerkend voor hun manier van werken dat wordt versterkt door de platte organisatie met verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Door elkaar uit te dagen verder te kijken dan het eigen vakgebied, komen ze tot integrale en weloverwogen visies, innovaties, beleidsplannen, (her)inrichtingen en verbeteringen van (bestaande) openbare ruimte.

Bij dit adviesbureau krijg je ruimte om je te ontwikkelen en te groeien in jouw rol. Zij maken daarom geen gebruik van vaste functieprofielen, maar zoeken samen de rol die bij jou past. Dat doen ze op basis van jouw krachten en de vragen en ontwikkelingen die zij in de markt zien. Daarvoor zijn uiteraard een proactieve houding, motivatie, betrokkenheid en passie vereist.

Dit ga je doen

Als senior bedrijfsadviseur Milieu adviseer je bedrijven vanuit een brede, integrale kijk op milieuzaken. Vaak is de milieu- of omgevingsvergunning het vertrekpunt van je werkzaamheden. In nauwe samenwerking en afstemming met het bedrijf zorg je ervoor dat alle milieuzaken optimaal worden geregeld. Je zorgt ervoor dat tijdig alle stakeholders (overheid, maar ook omwonenden en belangengroeperingen) worden betrokken. Je bent dus de spil die als generalist alle milieuzaken voor een bedrijf regelt. Hierbij speelt behalve inhoud ook regie op het proces een belangrijke rol. Bij de uitvoering van je projecten heb je daarnaast oog voor mogelijke andere kansen die er liggen voor onze organisatie en je speelt hierop in. Je gaat onderdeel uitmaken van een groep adviseurs met veel ervaring op het gebied van milieu brede advisering van bedrijven. Zij wisselen regelmatig ervaringen met elkaar uit om onze dienstverlening op een steeds hoger niveau te krijgen. Daarnaast wordt je in je werk ondersteund door een team van kundige en gedreven specialisten op het gebied van vergunningen, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, geur, bodem en afval.

Wat wij vragen

De vraag naar nieuwe woningen is groot. Er zijn opgaven op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en energietransitie. De verschillende ruimtevragen, zowel binnenstedelijk als in het landelijk gebied, moeten op elkaar afgestemd worden. Bovendien treedt op 1 januari 2022, naar verwachting, de Omgevingswet in werking, wat ook weer nieuwe kansen biedt. Er liggen dus voldoende uitdagingen om je professionele carrière een boost te geven!

Wat wij bieden

Je kunt rekenen op de volgende arbeidsvoorwaarden:

• Uitzicht op een vaste baan.
• Een goed concurrerend salaris.
• Goede reiskostenvergoeding.
• Voldoende opleidingsmogelijkheden.
• 8,33% vakantietoeslag gedurende de detacheringsperiode, daarna 8% vakantietoeslag.
• Minimaal 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband.
• Een goede pensioenregeling.

  • Solliciteren

Contactpersoon

Eva Sciarone

Recruitment Marketeer | Recruiter

Deel deze vacature

Gerelateerde vacatures