Stef van Rijn | Projectmedewerker Ecologie

Stef Van Rijn 300X345
1998 - heden
Opdrachtgever: Delta Project Management

Stef is als Projectmedewerker Ecologie met name verantwoordelijk voor:

 • Ecologisch veldwerk
 • Databeheer, rapportage en advies 
 • Projectmanagement
 • Communicatie

Expertises:

 • Monitoring ecologie grote wateren IJsselmeergebied
 • Radio- en GPS telemetrie (o.a. aalscholver, wespendief, rode wouw, oehoe, kerkuil)
 • Broedvogelonderzoek 
 • Effectanalyse
 • Advisering omtrent inrichtingsplannen en gebiedsbeheer 

Specifieke interesse in: 

 • Ringonderzoek roofvogels
 • Monitoring vogelpopulaties
 • Kwaliteit graslanden
 • Bosbeheer
Plaats reactie:

** Unieke projecten **
Stef's werk voor Rijkswaterstaat omvat onder ander het ANT project, GPS telemetrische werkzaamheden zoals het wespendiefonderzoek N2000 gebied Veluwe voor Provincie Gelderland en het wespendiefonderzoek Bos- en Natuurbeheer Limburg/Brabant voor ARK Natuurontwikkeling, maar ook onderzoek naar muizeneters voor ARK natuurontwikkeling en onderzoek naar de rode wouw met Natagora, Namur.
** Leuk om terug te kijken **
Uitzending van het televisieprogramma "Vroege Vogels" waarin Stef te zien is met zijn onderzoek naar rode wouwen. (aflevering 31 mei 2016)
Webdesign & ontwikkeling door Webtraders