Mark Hoekstein | Ecoloog, Ornitholoog

Mh 2016
2000 - heden
Opdrachtgever: Delta ProjectManagement

Mark is als Projectmedewerker Ecologie met name verantwoordelijk voor: 

 • (Water)vogel monitoring/inventarisatie
 • Zeezoogdier monitoring
 • Dataverwerking en analyse
 • Rapportage

Expertises:

 • (Water)vogels
 • Zeezoogdieren
 • Inrichtingsplannen
 • Beheerevaluatie kustbroedvogelgebieden

Specifieke interesse in: 

 • Weidevogelbeheer
 • Ontstaansgeschiedenis Zeeuwse Landschappen 
 • Roofvogelonderzoek

Plaats reactie:

** Uniek Project **
Mark coördineert onderzoek en bescherming van Lepelaars in zuidwest Nederland. Jaarlijks worden honderden Lepelaars van kleurringen voorzien. Zodoende kunnen we hun hele levensloop volgen, zien waar ze gaan broeden, waar ze voedsel zoeken en overwinteren!
Webdesign & ontwikkeling door Webtraders