Floor Arts | Projectleider en Bioloog

Floor Arts 2917
1998 - heden
Opdrachtgever: Delta Project Management

Floor Arts is als Projectleider en Bioloog met name verantwoordelijk voor:

 • Projectmanagement
 • Rapportage
 • Dataverwerking en analyse
 • Communicatie
 • Advies
 • Acquisitie

Expertise:

 • Monitoring/onderzoek
 • Watervogels
 • Kustbroedvogels
 • Zeezoogdieren
 • Kustecosystemen
 • Veldbiologie
 • Beleidsadvies
 • Inrichting
 • Beheer

Specifieke interesse in:

 •  Vogels
 • Insecten
 • Amfibieën
 • Zoogdieren

Plaats reactie:

** Ervaring op unieke projecten **
Floor heeft jarenlang gewerkt aan monitoring projecten. Hij is een ervaring specialist op het gebied van analyse en rapportage van zeevogels Noordzee, zee-eenden Hollandse kust en Waddenzee, watervogels zoute Delta en kustbroedvogels. Ook heeft Floor onderzoek gedaan naar het broedsucces van kustbroedvogels.
** Volg Floor op Twitter! **
Floor Arts is actief op Twitter onder de naam @turnstonewkp
Webdesign & ontwikkeling door Webtraders