Projecten

Sinds de jaren negentig voert Delta ProjectManagement (DPM) projecten uit onder leiding en toezicht van Rijkswaterstaat en andere partijen. Deze zijn zeer divers: monitoring van watervogels, zeezoogdieren en kustbroedvogels, maar ook onderzoek aan (roof)vogels, MER’s, het opstellen van natuurbeheerplannen, uitvoeren van quick scans, etc.

Onze vogelspecialisten houden zich bezig met aantallen en trends van watervogels, zeezoogdieren en kustbroedvogels in het deltagebied. Zij maken onder andere GIS-kaarten en het schrijven toelichtingen en analyses bij data-aanvragen.

Delta ProjectManagement (DPM) voert onderzoeksprojecten uit in onder andere de Randmeren, de Oostvaardersplassen, de provincie Limburg en diverse (natuur)gebieden verspreid over het land. DPM is verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering, dataverwerking, rapportages en datalevering.Natura 2000 beheerplannen Provincie Limburg
Opdrachtgever: Provincie Limburg
Wespendiefonderzoek
Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Bekijk project 2008 - 2014
Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwater
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Bekijk project 2009 - 2014
Biologische monitoringprogramma watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Bekijk project 2009 - 2013
Biologisch monitoringprogramma kustbroedvogels in het Deltagebied
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Bekijk project 2009 - 2013
Biologische monitoringprogramma van zeevogels en zeezoogdieren op de Noordzee
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Bekijk project 2009 - 2012
PAS-Gebiedsanalyses Provincie Limburg
Opdrachtgever: Provincie Limburg
Project Aalscholver in het Geuldal; indicator of ongewilde predator
Opdrachtgever: Provincie Limburg
Bekijk project April 2013
Webdesign & ontwikkeling door Webtraders