Mooi nieuws: recordtelling zwartkopmeeuwnesten!

Img 3144
18-05-2017

Vorige week is er door ons projectteam DPM een record aantal zwartkopmeeuwnesten geteld! In totaal zijn er zo’n 1550 nesten geteld op de Ventjagersplaten door onze collega’s Mark Hoekstein, Dirk van Straalen en Sander Lilipaly.

Dit is een Nederlands record!

Vorig jaar werden in ditzelfde gebied nog 387 nesten geteld, dus deze stijging is zeker goed nieuws! In de afgelopen 10-20 jaar zijn er diverse natuurmaatregelen getroffen in het Haringvliet waardoor de biodiversiteit is toegenomen. De zwartkopmeeuw is een bijzonder soort in Nederland die een aantal jaren terug alleen nog in het Deltagebied te vinden was. Sinds een aantal jaren komen ze ook voor in andere gebieden zoals langs het Markermeer/IJsselmeer.
 

Bijzonder onderzoek in het Haringvliet

De Ventjagersplaten, een gebied in beheer bij Staatsbosbeheer, is één van de gebieden die door ons projectteam (DPM) wordt onderzocht op kustbroedvogels. In opdracht van Vogel bescherming Nederland zal er dit jaar worden gekeken naar het broedsucces van kustbroedvogels in het Haringvliet. Dit onderzoek is in het kader het 'Kierbesluit' en valt binnen het 'Droomfonds'. Resultaten uit 2018 en de daaropvolgende jaren zullen zorgen dat we de effecten van 'de kier', maar ook van natuur(herstel)- en recreatie maatregelen, kunnen volgen.

Kortom: een mooie start van dit belangrijke onderzoek!


Plaats reactie:

Webdesign & ontwikkeling door Webtraders