Nieuws uit Zeeland: ons projectteam DPM at work!

2017 04 11 15 25 05
12-04-2017

DPM (Delta Project Management) is onderdeel van Delta. Het projectteam is maandelijks druk bezig om het aantal watervogels en zeezoogdieren (zeehonden) in kaart te brengen in onder andere: de Westerschelde, Oosterschelde, Grevelingenmeer en Voordelta (rapport binnenkort beschikbaar op https://www.deltamilieu.nl/projecten/rapporten). Daarnaast telt DPM jaarlijks het aantal broedparen van de kustbroedvogels (Kluut, plevieren, meeuwen en sterns) in het Deltagebied. Voorbereidingen voor dit seizoen zijn in volle gang. Het rapport over de kustbroedvogels in het Deltagebied in 2016 nadert z’n voltooiing en is ook binnenkort beschikbaar op onze website. Daarnaast werkt DPM aan een aantal erg mooie projecten om het gedrag van watervogels verder te onderzoeken. Zo is het team op dit moment aan het onderzoeken waar en welke watervogels foerageren op de Roggenplaat, dit als voorbereiding voor het plan om delen van de Roggenplaat in de Oosterschelde op te spuiten. Erg leuk en interessant werk!

Daarnaast ziet Delta ProjectManagement een sterk belang in het inwinnen van informatie op het gebied van de geïntegreerde populatie monitoring (broedsucces, overleving, dispersie). In het kader van het Droomfonds project Haringvliet gaat dit jaar uitgebreid het broedsucces, overleving en dispersie van kustbroedvogels onderzocht worden in het Haringvliet. 

Wil je meer weten over DPM? Kijk dan op onze projectpagina: www.deltamilieu.nl/projecten


Plaats reactie:

Webdesign & ontwikkeling door Webtraders