TIJD VOOR DE NIEUWE NATUURWET

Heeft u de expertise al in huis?

Na de invoering van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof ) worden in 2017 de flora- en faunawet, natuurbeschermingswet en de boswet omgezet worden één wet: de natuurbeschermingswet. Hierdoor schuiven veel verantwoordelijkheden van het rijk naar de provincie en gemeente. Deze nieuwe wet kent nieuwe regels die zorgen voor wijzigingen en ook zullen o.a. Natura-2000 beheerplannen opnieuw moeten worden bepaald en opgesteld door de provincie.

Het samenbrengen van drie wetten in één natuurwet zal de complexiteit en de druk om aanvragen te behandelen en te verwerken verder doen toenemen. Door nu goede voorbereidingen te treffen bent u daar op voorbereid. Onze specialisten helpen u graag om de implementatie van de nieuwe natuurwet in goede banen te leiden.


Meer weten? Neem dan contact met ons op!Neem contact op
11%
Wijziging in Lijst Beschermde Soorten
25%
Stijging Aanvragen Omgevingsvergunningen
6 Overheidsinstellingen
Worden ondersteund door Delta
26 Jaar
Ervaring in de groene wetten
500 Kandidaten
Gespecialiseerd in de groene wetten
Webdesign & ontwikkeling door Webtraders